Home

Een Nationaal Landschap is een uniek gebied dat door de Nota Ruimte van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer als zodanig is aangewezen. Zo’n gebied wordt nog wel eens verward met een Nationaal Park, maar er zijn enkele belangrijke verschillen.

Daar waar in een Nationaal Park vaak zeer beperkt activiteiten mogelijk zijn, is er in een Nationaal Landschap volop ruimte voor wonen, ondernemen en het bedrijven van landbouw.

Uiteraard is het de bedoeling dat deze zaken niet ten koste gaan van de unieke natuur en cultuur in het gebied.

Provinciaal beleid

Dat is soms een flinke uitdaging, want sinds een aantal jaar maken de Nationale Landschappen geen onderdeel meer uit van het nationale overheidsbeleid. Dat stokje is overgedragen aan de provincies, die echter niet altijd een budget voor het Nationaal Landschap hanteren.

Ook voor burgers is daarom de schone taak weggelegd om hun geliefde gebied zo ongerept mogelijk te houden. Met name Noordoost-Twente is een Nationaal Landschap dat met zorg behandeld dient te worden.

De streek onderscheidt zich namelijk met diverse unieke karakteristieken.

Unieke samenwerking mens en natuur

Van rustieke houtwallen tot klaterende beekjes en van uitgestrekte bossen tot vruchtbare akkers: in Noordoost-Twente vind je het nog allemaal. Het is een typisch voorbeeld van een regio waar de mens geen afbreuk doet aan de natuur, maar er juist op een verstandige manier mee samenwerkt.

En dat vormt een inspirerende blauwdruk voor de andere Nationale Landschappen in Nederland.